14ο Γυμνάσιο Πειραιά - Αγ.Αναργύρων & Κω - Παλιά Κοκκινιά - e-mail: info@asmpir.gr - Τηλ.: 210 4200 917

Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013

Το συνολικό σχέδιο νόμου για τον Κώδικα Μετανάστευσης

Το σχέδιο νόμου για τον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης θα τεθεί τελικά σε δημόσια διαβούλευση από τις 17 Οκτωβρίου. Εκτοτε και για δώδεκα ημέρες θα είναι «ανοιχτό» σε σχόλια και παρατηρήσεις που θα καταγράφονται στην ιστοσελίδα    www.opengov.gr.
Παράλληλα, ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία η οδηγία της ΕΕ σχετικά με την με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών, ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος-μέλος.

Το υπουργείο Εσωτερικών μία φορά τον χρόνο - και, για πρώτη φορά όχι αργότερα από τις 25 Δεκεμβρίου 2014 -, θα ανακοινώνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοιχεία για τον αριθμό των πολιτών τρίτων χωρών στους οποίους χορηγήθηκε ενιαία άδεια διαμονής κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χώρα μας έχει καθυστερήσει να προσαρμοστεί σε κοινοτικές απαιτήσεις για ζητήματα που αφορούν την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών - ήδη η ΕΕ εκκινεί τη διαδικασία παράβασης.

Πάντως, με την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2011/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 καθορίζεται:

1. μία ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση ενιαίας άδειας διαμονής, η οποία θα επιτρέπει στους πολίτες τρίτων χωρών να διαμένουν στην ελληνική επικράτεια για εργασία, με στόχο να απλουστευθούν οι διαδικασίες εισδοχής τους και να διευκολυνθεί ο έλεγχος του καθεστώτος διαμονής τους και

2. ένα κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια, ανεξαρτήτως του σκοπού της αρχικής εισδοχής τους σε αυτήν, τα οποία βασίζονται σε ίση μεταχείριση με εκείνη που επιφυλάσσεται στους Έλληνες πολίτες.

Ολόκληρο το σχέδιο νόμου για τον Κώδικα Μετανάστευσης

Αναδημοσίευση από: tovima.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου